Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn de vaste opvoeders en vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.

 

Gezin als basis


Als het thuis niet meer lukt, wordt soms tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze kinderen het beste af zijn als ze binnen een gezin opgroeien. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren. 


Gezinshuisouders

In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders. Ze hebben een achtergrond in de zorg voor jeugd en beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.  

In hun werk worden ze ondersteund door een gedragswetenschapper en andere professionals.